Doradca, konsultant, czyli właściwie kto? (Rola doradcy w rozwoju firmy)

W niemal każdej firmie, rola zewnętrznego doradcy jest postrzegana jakby była żywcem wyjęta z dobrze znanego kawału o konsultancie i bacy[]. Zapewne takie nastawienie nie pojawiło się znikąd i czasami nie jest pozbawione podstaw, jednak wydaje mi się, że w przeważającej większości przypadków, dobry doradca może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów i zysków. Kiedy więc, przydaje się doradca?

Zatrudnienie doradcy ma sens w wielu sytuacjach jednak najpopularniejsze z nich to, kiedy:

  1. W firmie istnieje potrzeba dokonania zewnętrznych, niezależnych audytów w celu otrzymania jej prawdziwego obrazu działalności. Do takich audytów możemy zaliczyć: przeglądy zarządzania, audyty jakości, kontroling finansowy, badania typu „tajemniczy klient”, badania satysfakcji klienta itd.
  2. Istnieje problem, który pomimo wielokrotnych prób nie został rozwiązany własnymi siłami – firma nie ma już czasu, zasobów lub ochoty aby dalej zajmować się nim samodzielnie.
  3. Z powodu skoncetrowania się na bieżącej działalności, przedsiębiorstwo wciąż odsuwa „na później”, realizację projektów, które są „ważne ale nie pilne”, np. restrukturyzację działów lub zatrudnienia, wdrożenie nowego systemu informatycznego, stworzenie systemu ocen pracowniczych itd.
  4. W firmie brakuje informacji i analiz zewnętrznych np. analizy konkurencji, swojej pozycji rynkowej etc.
  5. Trzeba zorganizować i przeprowadzić warsztaty lub sesje szkoleniowe dla personelu.
  6. Firma potrzebuje wsparcia podczas tworzenia swoich planów strategicznych – ich budżetowania, działań alternatywnych, badania możliwości realizacji, zagrożeń itd.
  7. W przypadku przedłużającego się konfliktu np. z klientami bądź pracownikami doradca może pełnić rolę mediatora w celu szybszego rozwiązania sporu.
  8. Przedsiębiorstwo boryka się z nagłym kryzysem i potrzebna jest szybka reakcja (opracowanie i wdrożenie planu naprawczego), jednocześnie wszystkie zasoby firmy są skoncentrowane na utrzymaniu bieżącej działalność firmy i ich relokacja wiązała by się z dodatkowym zagrożeniem lub kosztami.
  9. W przypadku braków kadrowych w firmie lub projektów o ściśle określonych efektach lub ramach czasowych – doradca może tez występować w roli tzw. interim managera (managera doraźnego, tymczasowego) mającego za zadanie realizację wyznaczonego zadania.